Szkoła Podstawowa im. gen. J. Bema w Starym Mieście

Wspomnienie Śp. Ireny Nowak 

Zajęcia szachowe w naszej szkole rozpoczną się w poniedziałek 25 września 2017 r.

klasy I od godz. 11.40

klasy II od godz. 12.35

klasy III i IV (kontynuacja) od godz. 13.40

 Prowadzący zajęcia p. Krzysztof Szadkowski